Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam có 3.272 hộ thoát nghèo

Thứ năm, 31/12/2020 20:18

Ngày 30-12, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam hội nghị tổng kết, đánh giá công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Năm 2020, cả tỉnh có 3.272 hộ thoát nghèo, tăng 572 hộ so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Trong năm, công tác đưa người đi làm việc ở nước ngoài chỉ đạt 22,5% so với kế hoạch đề ra; tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm, tuyển sinh, dạy nghề, huy động quỹ Đền ơn đáp nghĩa đều không đạt so với mục tiêu đề ra. Trong năm 2021, ngành LĐ-TB&XH Quảng Nam phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quan trọng về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về người có công, hỗ trợ, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội... Trong đó, tập trung nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, sạt lở núi; đối tượng bảo trợ xã hội...

TH. HÀ