Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam đoạt 5 huy chương tại Hội thi Tuyên truyền lưu động "Biển và hải đảo Việt Nam" năm 2023

Thứ ba, 23/05/2023 14:55
Trung tâm Văn hóa Quảng Nam tham gia và đạt 5 huy chương.

Được biết, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 46 Đội tuyên truyền lưu động của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chức năng, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển và đại dương đối với việc khai thác, sử dụng và phát triển bền vững biển-đảo Việt Nam, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng phát huy bản sắc giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc, coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng văn hóa biển, bảo tồn không gian văn hóa, kiến trúc và di sản thiên nhiên của biển.

Quyên Quyên