Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam giảm 479 thôn/khối phố sau sắp xếp

Thứ hai, 08/04/2019 08:03

Đến đầu tháng 4-2019, cả 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc triển khai thực hiện Quyết định số 179 ngày 18-1-2019 của UBND tỉnh về thành lập, đổi tên thôn. Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh này cho biết, sau khi sắp xếp, Quảng Nam còn 1.240 thôn (trước đây có 1.719 thôn). 1.240 thôn này đã thực hiện bố trí 3.720 người hoạt động không chuyên trách; trong đó chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn là 577 người, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận 661 người, Thôn đội trưởng kiêm Công an viên 1.124 người; không kiêm nhiệm có 663 Trưởng thôn, 579 Trưởng ban Công tác mặt trận và 116 Thôn đội trưởng (không kiêm nhiệm Công an viên do có ban bảo vệ dân phố). Hiện các địa phương đang tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để bà con nhân dân yên tâm ổn định đời sống, sản xuất sau khi thực hiện sắp xếp thôn.

Hà Dung