Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam phê duyệt 29 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao

Thứ năm, 10/12/2020 10:00

Ngày 9-12, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2020 thuộc "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, với 29 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao. Trong đó, sản phẩm OCOP đề nghị Trung ương phân hạng và công nhận 5 sao là Đèn lồng Hội An (Đèn lồng Dé Lantana) năm 2019 nâng cấp, của Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Nam (địa chỉ P. Sơn Phong, TP Hội An); 3 sản phẩm đạt 4 sao: Bộ đèn "Thôn nữ" của Công ty TNHH Gỗ nghệ thuật Âu Lạc (xã Điện Phong, TX Điện Bàn), Gạo "Cái quạt mo" của HTX Nông nghiệp Thanh niên Thăng Bình (TT Hà Lam, H. Thăng Bình), Tượng trầm Tâm Linh của Cơ sở kinh doanh Trầm hương Tường Vi (xã Quế Trung, H. Nông Sơn) và 225 sản phẩm OCOP 3 sao khác. 

Các sản phẩm công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận (trừ sản phẩm trình Trung ương đánh giá, công nhận 5 sao); được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "OCOP Quảng Nam", thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09-01-2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "OCOP Quảng Nam" cùng tiền thưởng và hỗ trợ liên quan. Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 3 năm kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

TH. HÀ