Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 24/06/2022 19:35
Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra mắt hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao và đạt được kết quả rất quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã có chủ trương hết sức quan trọng, trong đó là quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tại Quảng Nam, trong thời gian qua, các Cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

"Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Cấp ủy các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Chỉ đạo được thành lập là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương. Ban Chỉ đạo sẽ tuyệt đối tuân thủ, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư", Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đề nghị, các Cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từng thành viên trong Ban Chỉ đạo cần phát huy cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, trước hết là nêu gương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác; nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh có 15 thành viên. Trong đó, ông Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo; ông Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Mạnh Hà- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực; ông Nguyễn Chín- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban; ông Phan Thái Bình- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban.

LÊ VƯƠNG