Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam tinh giản biên chế 311 cán bộ, công chức, viên chức

Thứ ba, 30/06/2020 14:30

QUẢNG NAM- Ngày 29-6, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt II năm 2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ đối với 311 trường hợp. Trong đó, khối hành chính 21 người; khối sự nghiệp 250 người; cán bộ, công chức cấp xã 40 người. Tổng số tiền thực hiện hơn 47 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện chế độ hưu trước tuổi hơn 45 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chế độ thôi việc ngay hơn 2 tỷ đồng.

TH. HÀ