Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Ngãi tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ ba, 20/07/2021 09:00

Sáng 19-7, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc. Dự kiến Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (19 đến 21-7), xem xét các vấn đề: Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh thông qua các báo cáo Công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Viện KSND, TAND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách… 

Q.N