Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Ngãi tuyển dụng 1.053 giáo viên năm 2022

Thứ sáu, 15/07/2022 13:09

Trong đó, bậc mầm non 213 chỉ tiêu; bậc tiểu học 471 chỉ tiêu; bậc trung học cơ sở 205 chỉ tiêu; bậc trung học phổ thông 164 chỉ tiêu. Trong quá trình tuyển dụng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Q.Ng