Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Trị hỗ trợ 300 triệu đồng đối với bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại Xuất sắc năm 2024

Thứ ba, 14/05/2024 10:00

Căn cứ Nghị quyết số 166/2021 ngày 9-12-2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2022-2026, Sở Y tế tỉnh đề nghị các Trường Đại học Y- Dược quan tâm, thông tin tới sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2024 về chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo của tỉnh Quảng Trị đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 300 triệu đồng đối với bác sĩ đa khoa (BSĐK) hệ chính quy tốt nghiệp loại Xuất sắc, 250 triệu đồng đối với BSĐK hệ chính quy tốt nghiệp loại Giỏi (trừ trường hợp được thu hút, tuyển dụng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị), 200 triệu đồng đối với BSĐK hệ chính quy tốt nghiệp loại Khá được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị y tế sự nghiệp công lập tuyến huyện và tuyến xã, 150 triệu đồng đối với BSĐK hệ chính quy tốt nghiệp loại Trung bình Khá được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị y tế sự nghiệp công lập tuyến huyện và tuyến xã, 100 triệu đồng đối với BSĐK hệ chính quy tốt nghiệp loại Trung bình được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị y tế sự nghiệp công lập tuyến huyện và tuyến xã.

Về chính sách đãi ngộ bác sĩ, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ từ 0,5 đến 1,0 mức lương cơ sở (tùy theo tuyến) hàng tháng đối với bác sĩ trực tiếp công tác trong lĩnh vực điều trị và dự phòng tại các tuyến trong ngành Y tế. Đối với đào tạo sau Đại học, mỗi tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú được hỗ trợ học phí theo quy định và 20 lần mức lương cơ sở về kinh phí thực hiện luận văn tốt nghiệp; hỗ trợ học phí theo quy định trong đào tạo thạc sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa cấp I và 12 lần mức lương cơ sở về kinh phí thực hiện luận văn tốt nghiệp; bác sĩ làm việc trong các chuyên khoa lao, phong, da liễu, tâm thần, HIV/AIDS trong thời gian học sau Đại học được hỗ trợ hệ số 1,0 mức lương cơ sở/tháng.

Bội Nhiên