Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Trị phấn đấu xây hơn 9.000 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp

Thứ bảy, 08/07/2023 08:20

. Theo đó, Quảng Trị phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 9.094 căn nhà ở xã hội. Mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ hoàn thành khoảng 2.310 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 6.784 căn. Đối với giải pháp về nguồn vốn, bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; huy động nguồn vốn xã hội hóa như huy động vốn của doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác. UBND tỉnh cũng giao các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở. Công khai danh mục, vị trí, quỹ đất thực hiện các dự án nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư quan tâm. Được biết, vào tháng 4-2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021–2030”, mở ra cơ hội lớn cho nhiều người thu nhập thấp có nhà ở ổn định, nâng cao chất lượng đời sống.

Bảo Hà