Báo Công An Đà Nẵng

Quay thưởng chương trình "hóa đơn may mắn" quý IV-2022

Thứ ba, 17/01/2023 14:55

Trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, 236.639 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện, có mã của cơ quan thuế, có ngày lập từ ngày 1-10-2022 đến ngày 31-12-2022. Cục Thuế TP Đà Nẵng đã chọn ngẫu nhiên được 27 hóa đơn may mắn quý IV-2022, với tổng giá trị giải kỳ này là 92 triệu đồng. Trong đó, hóa đơn may mắn trúng giải nhất thuộc về người mua là nhà thuốc Minh Lưu với số hóa đơn là 22509 được lập ngày 12-10-2022. Được biết, chương trình "Hóa đơn may mắn" được Cục Thuế Đà Nẵng triển khai từ quý II-2022 để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh và đã qua 3 kỳ quay thưởng, đã xác định được 63 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng giải. Kết quả Chương trình "Hóa đơn may mắn" của quý 4-2022 chi tiết với 27 giải sẽ được Cục Thuế TP Đà Nẵng công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử và trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay trong ngày. Chương trình trao thưởng cho các Hóa đơn may mắn dự kiến thực hiện trước ngày 15-2-2023.

Lê Anh Tuấn