Báo Công An Đà Nẵng

Quyết tâm gỡ "Thẻ vàng" IUU trong năm 2024

Thứ ba, 23/04/2024 06:10

Đồng chủ trì hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Theo nội dung Chỉ thị, những năm qua, ngành thủy sản tiếp tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, phát triển ngành thủy sản Việt Nam chưa bền vững, chưa gỡ được cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu IUU, chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Cụ thể, phải xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở ngành, địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" IUU trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, vị thế của Việt Nam với quốc tế.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh: Mục tiêu gỡ bỏ "Thẻ vàng" IUU trong năm 2024 là quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị; mà trước hết là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và trực tiếp là các địa phương có liên quan, các đội tàu cá, hợp tác xã và ngư dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo thành phố dự hội nghị tại đầu cầu Đà Nẵng.

Về giải pháp lâu dài, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phải quan tâm cấu trúc nghề cá theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững; tạo sinh kế phù hợp, nâng cao đời sống cho ngư dân, người lao động. Đồng thời có chính sách bảo tồn phát triển nguồn lợi thủy sản lâu dài, trên cơ sở đó nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam. Bên cạnh việc kịp thời biểu dương những cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở các tổ chức, cá nhân chưa chấp hành nghiêm các quy định. Quá trình đó cần tạo sự đồng thuận, quan tâm hỗ trợ cuộc sống, động viên ngư dân, người lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngư dân. Có như vậy ngư dân mới tin tưởng vào các cấp ủy đảng, chính quyền để cùng thực hiện mục tiêu gỡ bỏ "thẻ vàng"; ngành thủy sản tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, ngư dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Công Hạnh