Báo Công An Đà Nẵng

Ra mắt ''''Tủ sách Hồ Chí Minh'''' và Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ tư, 18/05/2022 16:35
Nhiều sách có ý nghĩa về Bác được giới thiệu tại "Tủ sách Hồ Chí Minh".

"Tủ sách Hồ Chí Minh" tập hợp hơn 200 tựa sách do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, gồm 4 mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các sách triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sách về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và những năm tháng Bác sống và làm việc tại đây.

Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích gồm những tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều tựa sách viết về Người do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành trong hơn 70 năm qua để giới thiệu tới đông đảo bạn đọc và du khách đến Lăng viếng Bác và thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

H.N