Báo Công An Đà Nẵng

Ra mắt bộ sách "Huế kỳ bí"

Thứ ba, 26/09/2023 08:36
Bộ sách "Huế kỳ bí".

Huế điều kỳ bí gồm 5 chương, phân tích và lý giải, khám phá các hiện tượng từ con người, xã hội, sự sống, dấu ấn tâm linh, cuộc sống thế tục…; Lăng Gia Long giúp bạn đọc hiểu hơn về vị Hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn, cùng những quan niệm nhân sinh quan mà chính Gia Long đã gửi vào quần thể lăng tẩm mình; Tuyển tập đồ bản và địa danh Kinh thành Huế với 28 đồ bản (hoặc bình đồ) được xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện và được giới thiệu đầy đủ từ xuất xứ (thời gian, nguồn tư liệu, nơi công bố lần đầu…) cũng như ý nghĩa, công dụng cần thiết của chúng.

T.T