Báo Công An Đà Nẵng

Ra mắt mô hình "3 an toàn"

Thứ năm, 16/06/2022 16:51

Tổ chức của mô hình gồm: Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và tổ nòng cốt. Hoạt động của mô hình đặt dưới sự chỉ đạo của Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ- Công an tỉnh. Các lực lượng phối hợp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT, đảm bảo an toàn cho cơ quan. Mô hình hoạt động theo các tiêu chí của "3 an toàn" gồm: An toàn môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn cháy nổ; an toàn lao động. Thông qua mô hình nhằm tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tham gia các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong và ngoài cơ quan.

T.LONG