Báo Công An Đà Nẵng

Ra mắt mô hình "Hội cựu Công an nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở" đầu tiên của cả nước

Thứ năm, 04/04/2024 09:30

Mô hình "Hội cựu CAND tham gia giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở” ra mắt nhằm tuyên truyền, xây dựng thế trận vững chắc trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở; phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với lực lượng nòng cốt là cựu CAND. Vận động cựu CAND tiếp tục phát huy bản lĩnh, trình độ, kinh nghiệm trong công tác Công an, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các thành viên trong mô hình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT. Phối hợp cùng lực lượng Công an xã, thị trấn và các lực lượng khác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn thôn, xóm, khu dân cư. Tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; hòa giải, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; góp phần xây dựng khu dân cư "An toàn về ANTT".

X.SƠN