Báo Công An Đà Nẵng

Ra mắt mô hình phát động phong trào trên không gian mạng

Thứ tư, 28/04/2021 07:08

Lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ cùng đại biểu bấm nút khởi động Fanpage "Vì quê hương Đức Phổ bình yên" trên không gian mạng.

Quảng Ngãi- Sáng 27-4, Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức ra mắt mô hình Fanpage "Vì quê hương Đức Phổ bình yên" và đây cũng là mô hình phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên không gian mạng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Đào Quang Minh- Trưởng Công an thị xã Đức Phổ cho biết, thời gian qua, công tác phát động phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn thị xã Đức Phổ được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã mang lại nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác phát động phong trào chưa chú trọng thực hiện trên không gian mạng, việc tập trung người dân gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19, mưa bão diễn biến phức tạp, kéo dài; lực lượng Công an cơ sở tập trung thực hiện 2 dự án lớn là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD… do đó chất lượng, hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn chưa toàn diện.

Để áp dụng công nghệ thông tin, đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân BVANTQ, sau thời gian nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ quyết định thành lập mô hình Fanpage "Vì quê hương Đức Phổ bình yên" nhằm phát động phong trào toàn dân BVANTQ trên không gian mạng, đây là mô hình phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Trung Tấn