Báo Công An Đà Nẵng

Ra mắt Nghiên cứu Huế tập chín

Thứ tư, 10/11/2021 15:43

Trung tâm Nghiên cứu Huế vừa tổ chức ra mắt ấn phẩm Nghiên cứu Huế tập 9 gồm 60 bài viết, công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước được tuyển chọn chắt lọc, biên tập công phu, có giá trị về mặt thông tin.

Trung tâm Nghiên cứu Huế thành lập năm 1995, đến năm 1999 thì ấn hành Nghiên cứu Huế tập 1. Đến nay, cả 9 tập sách Nghiên cứu Huế đều khổ lớn (19x26,5cm), được trình bày đẹp và sang trọng, hàm lượng thông tin rất lớn thuộc nhiều lĩnh vực về Huế.

T.T