Báo Công An Đà Nẵng

Rà soát, đầu tư bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy

Thứ năm, 27/10/2022 17:16
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra định kỳ một số trụ cấp nước chữa cháy.

Theo đó, những trụ cấp nước không đảm bảo yêu cầu phải cải tạo, sửa chữa, thay thế để sẵn sàng chữa cháy hiệu quả khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng yêu cầu xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy trên toàn thành phố theo mạng lưới quy hoạch; yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí vốn đầu tư công sớm triển khai dự án xây dựng các bến bãi lấy nước phục vụ công tác chữa cháy.

HẢI QUỲNH