Báo Công An Đà Nẵng

Sẽ tổ chức Tuần phim "Chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020"

Thứ sáu, 10/04/2020 16:34

Tuần phim ASEAN 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7-2020 tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Tuần phim do Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa ASEAN 2020, Bộ Vh-tt và dl chỉ đạo Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp tổ chức.

Đây là sự kiện chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, góp phần kết nối các nền văn hóa của các quốc gia ASEAN, xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng. Tuần phim sẽ giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh của các quốc gia thành viên ASEAN. Theo đó, mỗi quốc gia ASEAN sẽ lựa chọn một phim gửi tham dự Tuần phim ASEAN 2020. Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu trong tuần phim phải thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và nét đẹp thiên nhiên, đời sống xã hội, con người của các quốc gia ASEAN.

Các sự kiện chính diễn ra trong Tuần phim gồm: Chương trình chiếu phim chọn lọc từ các nền điện ảnh ASEAN; Lễ Khai mạc Tuần phim ASEAN 2020 tại Hà Nội; Các hoạt động quảng bá, truyền thông phục vụ cho Tuần phim.

Với khẩu hiệu "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", Tuần phim ASEAN sẽ góp phần tuyên truyền, định hướng xã hội, thúc đẩy các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam "hiếu khách, nhã nhặn, thuận hòa, tình nghĩa".

N.T