Báo Công An Đà Nẵng

Shipper bị lừa

Thứ ba, 09/05/2023 08:29

Nga khai, dùng thủ đoạn đặt giao hàng nhưng yêu cầu shipper đến lấy hàng phải cọc tiền trước rồi sẽ được hoàn tiền từ người mua hàng. Tuy nhiên, khi chuyển hàng đến địa điểm giao thì shipper không liên lạc được với người nhận. Với thủ đoạn trên, Nga đã thực hiện lừa đảo 6 vụ khác, chiếm đoạt 3 triệu đồng.

CÔNG HẠNH