Báo Công An Đà Nẵng

Sơn Trà phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Thứ năm, 20/01/2022 19:58

UBND Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) ngày 18-1 tổ chức hội nghị tổng kết các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động thi đua năm 2022. Hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân.

Các đơn vị, địa phương thuộc Q. Sơn Trà ký kết giao ước thi đua.

Theo đó, phong trào An ninh Tổ quốc đã có 24 tập thể và 3 cá nhân được Giám đốc Công an TP khen thưởng, 40 tập thể, 15 cá nhân nhận khen thưởng của Chủ tịch Q. Sơn Trà. 28 "Chiến sĩ thi đua cơ sở", 25 tập thể và 100 cá nhân đã nhận khen thưởng về phong trào thi đua yêu nước của quận. Phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, có 24 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 5 năm (2017-2021) và 11 tập thể thực hiện xuất sắc các nội dung thi đua trong Đề án Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị năm 2021 đã được khen thưởng.

Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được UBND TP Đà Nẵng giao trong năm 2021, Q. Sơn Trà đã xây dựng đề án "đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí nhất là dịch vụ giải trí về đêm trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu khách du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" với 6 chuyên đề.  Quận đã chỉ đạo xây dựng và ban hành đề án "xây dựng công viên- vườn dạo trên địa bàn Q.Sơn Trà", chọn 5 điểm xây dựng công viên- vườn dạo…

Sau khi các cụm thi đua thuộc quận ký kết giao ước thi đua năm 2022, ông Hoàng Sơn Trà- Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2022 với những nội dung trọng yếu: tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng- an ninh và 3 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao trong năm 2022. Ngoài ra, Q. Sơn Trà tiếp tục thực hiện các chương trình "Thành phố 4 an", "năm văn minh đô thị", cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Lê Anh Tuấn