Báo Công An Đà Nẵng

Sức lan tỏa từ một cuộc vận động

Thứ ba, 30/04/2019 10:58

Sau 2 năm thực hiện, Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" đã từng bước đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CA tỉnh Đắk Nông, tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, góp phần xây dựng phong cách, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

CA thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) tổ chức bàn giao tài sản bị mất trộm cho người dân.

Để cuộc vận động (CVĐ) đạt hiệu quả cao, thực sự có sức lan tỏa sâu rộng, CA tỉnh Đắk Nông đã bám sát chỉ đạo của Bộ CA, tổ chức phát động thực hiện CVĐ trong toàn lực lượng, từ CA tỉnh đến các đơn vị CA cơ sở và từng CBCS. Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, cơ quan thường trực triển khai CVĐ đã tham mưu lãnh đạo CA tỉnh xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cho từng thành viên; hướng dẫn, đôn đốc CA các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện CVĐ đồng thời tổ chức cho 100% CBCS ký cam kết thực hiện nghiêm túc CVĐ, liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với "tự soi", "tự sửa", "tự nhận diện" phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện việc nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong tu dưỡng, rèn luyện về tư thế, lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong CAND, tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

Điểm nhấn trong đợt sinh hoạt chính trị thực hiện CVĐ là CA tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" để lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân về lực lượng CAND. CA tỉnh đã chọn 2 đơn vị tổ chức hội nghị điểm và CA các huyện, thị xã tổ chức được 16 hội nghị với 1.925 đại biểu tham dự, tham gia 235 ý kiến phản ánh về tình hình ANTT. Cùng với đó, CA tỉnh còn phát 1.800 phiếu khảo sát lấy ý kiến đánh giá của nhân dân gửi đến các cơ quan, tổ chức và người dân, đã thu được 1.777 phiếu đánh giá đồng tình ủng hộ lực lượng CA trong công tác đảm bảo ANTT cũng như bày tỏ sự hài lòng về quy trình, thủ tục, kết quả giải quyết công việc của lực lượng CA Đắk Nông. Bên cạnh đó, lực lượng CA toàn tỉnh đã tổ chức 168 buổi hội thảo, tọa đàm với chuyên đề "Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS"  thực hiện CVĐ để xây dựng tiêu chí phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, bản lĩnh trong thi hành công vụ, phong cách trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng, phong cách nhân văn vì nhân dân phục vụ.

Việc thực hiện CVĐ "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" được Đảng ủy, lãnh đạo CA tỉnh Đắk Nông quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, thiết thực; lồng ghép trong thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 26-10-2016 của Bộ trưởng Bộ CA về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới, qua đó tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CBCS. Ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt và tăng cường. Các chỉ tiêu cơ bản đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi, không xảy ra đột xuất, bất ngờ; công tác quản lý hành chính chuyển biến tích cực, phục vụ có hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chí, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Hình ảnh, uy tín của lực lượng CA Đắk Nông trong các cấp, các ngành và nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Riêng trong năm 2018, tội phạm hình sự trên địa bàn toàn tỉnh giảm 5% (22 vụ) so với năm 2017, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao (97,6%), riêng trọng án đạt 100%.

 Với những kết quả đó, trong 2 năm qua, tập thể, CBCS CA tỉnh Đắk Nông đã được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng, người dân gửi hàng chục lá thư cảm ơn, trong đó Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho 1 cá nhân, hạng Nhì cho 2 cá nhân và hạng Ba cho 6 cá nhân; Bộ CA tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 72 cá nhân và khen thưởng đột xuất 3 lần; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 14 cá nhân và khen thưởng 2 lần, các cục nghiệp vụ, giám đốc CA tỉnh tặng Giấy khen 219 tập thể, 1.225 cá nhân...

HỒNG LONG