Báo Công An Đà Nẵng

Tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu vượt tuyến đường 2 Tháng 9

Thứ năm, 24/02/2022 09:41

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố thông tin về việc tạm dừng lưu thông qua cầu vượt trên tuyến đường 2 Tháng 9, thuộc dự án cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý để kiểm định tải trọng cầu trong tối 23-2.

Thời gian dừng lưu thông phương tiện qua cầu vượt đường 2 Tháng 9 sẽ bắt đầu từ 22 giờ ngày 23-2 đến 5 giờ ngày 24-2. Các phương tiện tạm thời lưu thông theo hướng di chuyển qua nút giao 2 Tháng 9 - Duy Tân trên 2 đường gom dọc cầu vượt trong thời gian trên.

Đoạn tuyến cầu vượt qua nút giao tuyến đường 2 Tháng 9 với Duy Tân thuộc dự án cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý được đưa vào sử dụng tạm từ ngày 14-7-2021. Theo kế hoạch thi công toàn bộ dự án, trước ngày 28-2-2022 sẽ hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật tổng thể nên tuyến đường cầu vượt 2 Tháng 9 cần được kiểm định tải trọng và nghiệm thu theo quy định.

T.T