Báo Công An Đà Nẵng

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ

Thứ bảy, 15/01/2022 21:00

Đại tá Trần Phòng phát biểu tại hội nghị. 

Ngày 14-1, Đại tá Trần Phòng- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTN-LP) năm 2021 của lực lượng Công an TP. 

Dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID, song trong năm 2021, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo PCTN-LP Công an TP Đà Nẵng đã làm tốt vai trò tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP triển khai đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, đề án về công tác PCTN-LP theo chỉ đạo của cấp trên và tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy trong việc chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN, LP; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, đúng quy trình. Công tác điều tra xử lý tội phạm tham nhũng cũng đã có những chuyển biến tích cực, trong đó đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án có tính chất rất nghiêm trọng và đạt tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời các loại đơn thư cũng được triển khai hiệu quả, không có vụ việc đông người phức tạp. Các vụ, việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cơ bản được xử lý và giải quyết đúng quy định. Năm 2021, toàn lực lượng Công an TP đã tiếp 48 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và không có vụ việc đông người, phức tạp; tiếp nhận, xử lý 75/75 đơn (đạt chỉ tiêu Bộ giao là 100%), trong đó 57 đơn thuộc trách nhiệm Công an giải quyết (giảm 12 đơn so với năm 2020), đã giải quyết 57/57 (đạt 100%, vượt chỉ tiêu Bộ giao là 85%) vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Trần Phòng cho rằng, thời gian tới, công tác thanh tra, PCTN-LP của lực lượng Công an TP cần phải tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, mang tính cấp thiết phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và góp phần thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công an TP. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo PCTN-LP phải tham mưu giúp Giám đốc Công an TP triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; chủ động nắm tình hình, kịp thời đề xuất tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất hoặc thanh tra đặc biệt trên một số lĩnh vực công tác ở Công an các đơn vị, địa phương, nhất là những nơi có nhiều thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm, để ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đồng thời, tổ chức trang bị, trang cấp phù hợp với đặc điểm, tính chất từng lực lượng, địa bàn, tránh dàn trải, lãng phí; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện làm việc cho Công an xã chính quy và lực lượng chiến đấu hướng về cơ sở; kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện. Cùng với đó, tham mưu thực hiện tốt việc phân loại, phân công, phân cấp giải quyết các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 90% theo chỉ tiêu Bộ giao; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố, sớm kết luận, đề nghị truy tố; tiếp tục phấn đấu đạt tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng trên 60%. 

Đại tá Trần Phòng lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương phải tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức một cách nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử, điều lệnh CAND; phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các sai phạm của CBCS, nhất là các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong nội bộ. "Trong công tác thanh tra, PCTN-LP thời gian tới, cần phải có những giải pháp đột phá hơn nữa, nhất là khâu tham mưu cho tổ chức, giám đốc Công an TP. Thời gian qua chúng ta đã có những đổi mới, CBCS gần dân, sát dân hơn, tạo được hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân, vì vậy cần phải phát huy hơn nữa những thành quả đạt được. Đặc biệt, đảm bảo ANTT một cách tốt nhất trong thời điểm thích ứng phòng chống dịch. Tôi yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần siết chặt kỹ cương, kỷ luật, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi sai phạm với CBCS vi phạm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ PCTN-LP mà Giám đốc Công an TP, lãnh đạo thành phố và nhân dân giao phó", Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

CÔNG HẠNH