Báo Công An Đà Nẵng

Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng

Thứ sáu, 18/08/2023 08:05
Ban tổ chức giới thiệu Dự án Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho HSKT dựa vào cộng đồng tại miền Trung Việt Nam giai đoạn 2023-2025”.

Theo số liệu khảo sát điều tra, hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có khoảng 1.008 học sinh khuyết tật (HSKT) học hòa nhập; số trẻ học hòa nhập tại các trường chuyên biệt là 499 em. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về người khuyết tật (NKT), tuy nhiên công tác giáo dục trẻ khuyết tật (TKT) trên địa bàn TP vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đa số HSKT tham gia học hòa nhập học lực còn hạn chế, đến lớp thường quá tuổi so với quy định, nhiều TKT chưa được học lên các bậc cao hơn, nhiều HSKT lớn tuổi chưa được học nghề, ít có cơ hội tìm kiếm việc làm. Chất lượng công tác hỗ trợ NKT tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng chưa được triển khai thường xuyên do thiếu một tổ chức quản lý, thiếu đội ngũ có năng lực về chuyên môn để hỗ trợ. Vì vậy, Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho HSKT dựa vào cộng đồng tại miền Trung Việt Nam giai đoạn 2023-2025”, nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục TKT trên địa bàn TP thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (GV) và cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại trường chuyên biệt và các trường công lập trên địa bàn TP.

Các hoạt động chính của Dự án gồm có: Hỗ trợ đào tạo văn bằng 2 ngành giáo dục đặc biệt cho GV; tập huấn bổ sung kiến thức về giáo dục kỹ năng sống HSKT. Cùng với đó, chương trình áp dụng giáo dục kỹ năng sống cho HSKT phát triển; hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục chuyên biệt; tập huấn nâng cao năng lực cho GV ở các trường đang thực hiện giáo dục hòa nhập; chương trình nâng cao năng lực cho phụ huynh HSKT; khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu dự án.

Thanh Hoa