Báo Công An Đà Nẵng

Tăng ni, Phật tử Đà Nẵng tham gia hiến tặng 400 đơn vị máu

Thứ hai, 08/05/2023 08:28
Tăng ni, Phật tử Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện.

Kết quả, đã có 400 đơn vị máu được hiến tặng trong dịp này.

Thanh Hoa