Báo Công An Đà Nẵng

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác phi chính phủ nước ngoài

Thứ bảy, 05/08/2023 07:21
Các tổ chức PCPNN đã đầu tư, hỗ trợ về giáo dục, chăm sóc, bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: V.N

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao và Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) phổ biến, làm rõ một số điều khoản trong các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính có liên quan đến lĩnh vực này. Thông qua lớp tập huấn này nhằm góp phần bồi dưỡng thêm nghiệp vụ công tác PCPNN cho cán bộ địa phương; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng viện trợ PCPNN; qua đó giúp Quảng Nam tổ chức hiệu quả hơn nữa công tác vận động viện trợ PCPNN trong thời gian đến. Đến nay, Quảng Nam có hơn 100 tổ chức PCPNN đến hoạt động với tổng nguồn viện trợ bình quân 180 tỷ đồng/năm.

B.B