Báo Công An Đà Nẵng

Tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng

Thứ hai, 06/06/2022 17:00

100 học viên gồm chủ tịch, cán bộ tư pháp và Công an các phường, xã được tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Thi hành hình sự và một số quy định của lực lượng Công an về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; công tác điều tra cơ bản hệ loại đối tượng cần thiết tổ chức công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Việc tập huấn nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho chủ tịch UBND, Công an cấp xã và cán bộ tham gia công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng để thực hiện đúng pháp luật, quy trình, quy định; tránh sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

B.Đ