Báo Công An Đà Nẵng

Tập huấn hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thứ ba, 12/12/2023 07:15
Các đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu thành phần.

Hội nghị nhằm trang bị bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử và rút kinh nghiệm công tác xét xử năm 2023 cho 337 Hội thẩm TAND hai cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 184 công chức là Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên thuộc TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam.

Tại hội nghị, các báo cáo viên là lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam báo cáo rút kinh nghiệm các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan trong năm 2023, rút kinh nghiệm các sai sót trong công tác xét xử qua công tác kiểm tra nghiệp vụ; giới thiệu các án lệ mới được công bố theo Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 1-10-2023 của Chánh án TAND tối cao; truyền đạt nội dung Công văn số 196/TANDTC-PC ngày 3-10-2023 của TAND tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử; trao đổi, chia sẻ, rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án đồng thời giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia giải quyết án tại Tòa án của Hội thẩm nhân dân.

Vương Bảo Ninh