Báo Công An Đà Nẵng

Tập huấn Nghị định 02 của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Thứ ba, 16/06/2020 11:00

TT- HUẾ- Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh TT- Huế ngày 15-6 tổ chức lớp tập huấn Nghị định 02/2019 – NĐ – CP của Chính phủ về Phòng thủ dân sự cho các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Trong thời gian 1 ngày, lớp tập huấn được quán triệt một số nội dung của Nghị định số 02/2019/NĐ - CP ngày 2-1-2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định 160/NĐ – CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai; Thông tư 18/TT – BPQ, ngày 12-3-2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong Bộ Quốc phòng. Ngoài ra lớp tập huấn còn được hướng dẫn xây dựng kế hoạch về phòng thủ dân sự, kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần, kế hoạch tràn dầu, kế hoạch sử dụng lực lượng vũ trang ứng phó với các thảm họa của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố…

XUÂN TRƯỜNG