Báo Công An Đà Nẵng

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra về PCCC và CNCH

Thứ sáu, 24/06/2022 19:32
Quang cảnh buổi tập huấn.

Theo đó, hội nghị đã phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư số 141/2022/TT-BCA, các nội dung về công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến toàn thể CBCS được phân công phụ trách, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, buổi tập huấn cũng đã thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác kiểm tra về PCCC và CNCH, một số nội dung quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn Q. Sơn Trà. Đặc biệt, qua tập huấn, CBCS nắm được kiến thức nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ và quy định thực hiện công tác kiểm tra về PCCC và CNCH, cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, cách sử dụng phương tiện, thiết bị phục vụ nhiệm vụ kiểm tra về PCCC và CNCH.

L.A.T