Báo Công An Đà Nẵng

Tập huấn nghiệp vụ công tác tín ngưỡng

Thứ sáu, 14/10/2022 13:28

Tại đây, các đại biểu được tập huấn, tìm hiểu về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; giải đáp về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu đã nắm bắt các chính sách, thông tin để ứng dụng vào thực tiễn công tác hiệu quả và thiết thực.

L.A.T