Báo Công An Đà Nẵng

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thứ bảy, 29/10/2022 09:45
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận sau buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đã có trách nhiệm cao trong việc triển khai các nội dung liên quan đến Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ các giải pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Đề cập đến một số nhiệm vụ trong thời gian đến, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê phải xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là cơ sở, nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Tập trung nghiên cứu sâu Kết luận số 21-KL/TW, cụ thể hóa và triển khai đến tận cơ sở. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ thực hiện chương trình hành động bằng các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời phải hết sức chủ động, xác định rõ trách nhiệm, không trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm, kịp thời đề xuất, kiến nghị tiến độ triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Thanh Khê đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống. Nắm bắt kịp thời, dự báo chính xác tình hình dư luận xã hội trong nhân dân; chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề bức xúc của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê cần nắm vững và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, tăng cường tính công khai, minh bạch, vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ, gắn với triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê tập trung các giải pháp trong công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng một số mô hình mới và phải xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục cải cách hành chính trong Đảng, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu giúp việc trong khối Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, phát hiện sớm khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh…

PHƯƠNG KIẾM