Báo Công An Đà Nẵng

Tháng 11 này sẽ khởi công gói thầu xây lắp cảng Liên Chiểu 2.948 tỷ đồng

Thứ bảy, 29/10/2022 13:41
Khu vực xây dựng Cảng Liên Chiểu.

Theo đó, hiện nay Ban quản lý Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án) đã khởi công thi công gói thầu Rà phá bom mìn vật nổ nhằm chuẩn bị mặt bằng triển khai thi công dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu. Ngày 14-10, Ban QLDA đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công-dự toán. Ngày 17-10, Ban QLDA đã phê duyệt và đăng tải hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình. Dự kiến ngày 7-11 tới sẽ mở thầu và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước ngày 10-11. Công tác đấu thầu, khởi công thi công gói thầu xây lắp thuộc dự án sẽ được thực hiện trong tháng 11-2022. Gói thầu thi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung có giá hơn 2.948 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời hạn thực hiện là 1.380 ngày.

Trước đó, vào tháng 6-2022 Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung đồng thời phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án. Cảng Liên Chiểu là 1 trong 3 cảng nước sâu của Việt Nam với 2 hợp phần. Trong đó, hợp phần A có kinh phí đầu tư trên 3.400 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và thành phố, với các hạng mục gồm Đê, kè chắn sóng (1.170m); Luồng tàu, vũng quay tàu, hệ thống báo hiệu cho tàu đến 100.000DWT (6.000-8.000 Teu); Giao thông đường bộ kết nối đến cảng; Hạ tầng cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ đến cổng cảng. Hợp phần B với tổng diện tích 44ha, quy mô 2 cầu cảng (750m) được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân. Năm 2022, kế hoạch vốn đầu tư công bố trí cho dự án là 575 tỷ đồng, tuy nhiên tốc độ giải ngân rất chậm.

HẢI QUỲNH