Báo Công An Đà Nẵng

Thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang

Thứ năm, 16/02/2023 08:26

Theo Quyết định này, ĐH Thái Nguyên có trách nhiệm báo cáo Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Hà Giang và các bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện bàn giao và tiếp nhận người học, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ tài liệu có liên quan của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang theo quy định của pháp luật. Báo cáo Bộ về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục để cho phép Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang triển khai hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật. Phân hiệu ĐH Thái Nguyên sẽ có trụ sở là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, có con dấu và tài khoản riêng trực thuộc ĐH Thái Nguyên. Được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức và nhân sự, đào tạo, tài chính. Phân hiệu có chức năng đào tạo trình độ ĐH, Sau ĐH; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế, tham gia nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách phát triển bền vững kinh tế - xã hội cho tỉnh Hà Giang và khu vực…

M.T