Báo Công An Đà Nẵng

Thành lập Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3

Thứ tư, 15/05/2024 07:00
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động trao quyết định thành lập Trung tâm HL, BDNV và GDNN số 3 và quyết định về công tác cán bộ tại buổi lễ.

Chủ trì, phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu- Tư lệnh CSCĐ cho biết, việc thành lập Trung tâm HL, BDNV và GDNN số 3 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tâm HL, BDNV và GDNN số 3 có 3 nhóm nhiệm vụ chính là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, rèn luyện thể chất đối với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hệ lực lượng CSCĐ, CBCS Công an các đơn vị, địa phương, hoc viên của các học viện, trường CAND; tổ chức huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ mới nhập ngũ của Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an các đơn vị, địa phương; tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an xuất ngũ và các pháp nhân, cá nhân khác theo quy định tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung từ Quảng Trị đến Ninh Thuận.

Về tổ chức bộ máy, Trung tâm HL, BDNV và GDNN số 3 gồm 3 Ban chuyên môn, 2 Tiểu đoàn huấn luyện và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp số 3.

Là đơn vị mới thành lập, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu đề nghị Trung tâm HL, BDNV và GDNN số 3 cần nhanh chóng ổn định về tổ chức, cơ cấu quân số, biên chế và công tác cán bộ của đơn vị; phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ cụ thể; tập trung triển khai việc kiện toàn các tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng, đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.

N.Th