Báo Công An Đà Nẵng

Thanh niên Đà Nẵng với Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc, tôn giáo

Thứ hai, 31/07/2023 08:41
Trao học bổng cho học sinh, thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn như Rung chuông vàng, thi trực tuyến trên App Thanh niên xoay quanh kiến thức về tôn giáo, dân tộc, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027 và các phần thi kỹ năng thanh niên, hoạt động trò chơi tập thể, trò chơi dân gian.

Đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa.

Dịp này, Thành đoàn – Hội Liên hiệp đã tuyên dương 14 đoàn viên, hội viên thanh niên là cán bộ cốt cán dân tộc, tôn giáo tiêu biểu, tham gia tốt các phong trào do Đoàn- Hội phát động; có thành tích trong công tác chuyên môn hoặc có mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, đoàn kết tập hợp thanh niên và trao 10 suất học bổng cho học sinh, thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn.

M.Vinh