Báo Công An Đà Nẵng

Thu hồi nhiều loại súng, đạn

Thứ hai, 25/12/2023 12:53
Công an các xã tại Quảng Trị vận động, thu hồi nhiều súng đạn.

Trong khi đó, tại địa bàn xã Gio An (H.Gio Linh), CAX đã thu hồi 1 khẩu súng săn, 5 khẩu súng tự chế, 1 nòng súng săn đã qua sử dụng, 1 đầu đạn, 37 viên đạn chì, 17 viên đạn AR15 và hộp tiếp đạn.

BẢO HÀ