Báo Công An Đà Nẵng

Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 4.019 tỷ đồng

Thứ bảy, 18/06/2022 16:31

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.288.500 lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó đáng chú ý khách quốc tế ước đạt 91.000 lượt khách, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa ước đạt 2.197.500 lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021… Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.710 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 4.019 tỷ đồng.

Quyên Quyên