Báo Công An Đà Nẵng

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm, làm việc với Công an tỉnh Ninh Thuận

Thứ tư, 09/03/2022 17:30

Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả công tác với Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Đoàn công tác của Bộ Công an.

Tiếp tục chuyến công tác tại miền Trung, ngày 8-3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu làm việc với Công an tỉnh Ninh Thuận về các nội dung: Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân; Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã; Kết quả thực hiện công tác bảo đảm ANTT từ đầu năm 2022 đến nay.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Ninh Thuận, sau 3 năm triển khai thực hiện Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định, kế hoạch, chương trình, đề án của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Thường xuyên tổ chức chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các tổ chức Đảng trong Công an tỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biễn, tự chuyển hóa" trong nội bộ.  Mặt khác, luôn quán triệt nguyên tắc "Cấp ủy trong CAND lãnh đạo về mọi mặt công tác đối với các đơn vị thuộc quyền"; các cấp ủy trong Đảng bộ Công an tỉnh luôn bám sát Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cùng các Nghị quyết, Chỉ thị  của cấp trên về các quy chế làm việc của cấp ủy...

Trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh Ninh Thuận chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Công an, triển khai nhiều khai nhiều chủ trương trọng tâm, giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề liên quan đến ANTT, quyết liệt triển khai các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an. Kết quả đã điều tra khám phá 42 vụ phạm pháp hình sự, đạt 91,30%, bắt giữ 33 vụ, 47 đối tượng, bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ...

Thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đến nay, Công an Ninh Thuận đã bố trí 271 CBCS công tác tại 47/47 xã. Trong thời gian qua, lực lượng công an chính quy ở xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT đạt hiệu quả cao, tạo niềm tin và dấu ấn tốt đẹp với người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an Ninh Thuận bảo đảm ổn định ANTT ở địa phương; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng chỉ đạo, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Công an Ninh Thuận cần chủ động, kịp thời đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo ANCT-TTATXH; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Công an, nhất là đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, dân tộc.

Trong công tác xây dựng Đảng cần phải thường xuyên tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong CAND; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng lực lượng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phòng ngừa sai phạm trong CBCS; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phòng chống tham nhũng trong CAND; chú trọng xây dựng, bồi dưỡng trình độ mọi mặt đối với lực lượng Công an xã, lựa chọn, bố trí Công an xã chính quy phù hợp trình độ, nghiệp vụ đào tạo phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương phụ trách để lực lượng Công an xã phát huy cao nhất năng lực, sở trường, thế mạnh nhằm phục vụ tốt nhất công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND có phong cách văn minh, lịch sự, thân thiện, trách nhiệm, tuân thủ hiến pháp, thực thi đúng pháp luật trong thi hành công vụ…

Trước đó, ngày 7-3, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Khánh Hòa về những nội dung trên. 

H.T