Báo Công An Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn

Thứ bảy, 06/05/2023 06:50
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4-2023.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, cụ thể về bối cảnh, tình hình; những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả đạt được là tích cực. Nhiều chỉ tiêu của tháng 4 đã có chuyển biến, tín hiệu và xu hướng khả quan, đạt kết quả đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Tuy nhiên, diễn biến bất lợi, khó lường của thế giới tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, nhất là sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, thời gian qua, tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới tăng trưởng giảm, lạm phát vẫn tiềm ẩn, các thị trường lớn của Việt Nam thu hẹp. Là nước đang phát triển, có độ mở lớn nên kinh tế Việt Nam dễ bị tác động từ bên ngoài, trong khi vẫn phải xử lý các vấn đề nội tại.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; chú trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh; bám sát thực tiễn, nâng cao tính chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương; tận dụng mọi cơ hội và nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Sau khi phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và thời gian qua, về nhiệm vụ trong tháng 5 và thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 5 có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều hoạt động đối ngoại. Trong bối cảnh, dự báo tình hình quốc tế thời gian tới còn phức tạp, khó lường; trong nước, khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề.

“Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đứng trước những thách thức; Trung Quốc phục hồi vừa tạo cơ hội, song cũng tạo áp lực cạnh tranh; rủi ro về tài chính, tiền tệ, bất động sản thế giới vẫn cao… Do đó, đòi hỏi phải theo dõi, bám sát, nắm chắc tình hình và phản ứng chính sách kịp thời”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành phải kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; quan tâm các vấn đề văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng, đề xuất Chương trình thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; sớm có các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội trong tình hình mới.

“Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra”, Thủ tướng nhắc nhở.

Phạm Tiếp