Báo Công An Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các đơn vị giám định ADN hài cốt liệt sỹ

Thứ ba, 26/07/2022 08:59
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao kết quả giám định ADN cho gia đình liệt sỹ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chọn 7 đơn vị cung cấp dịch vụ giám định ADN xác định thông tin hài cốt liệt sỹ. Đến thời điểm hiện tại, có 5 đơn vị đang tiếp tục thực hiện giám định AND.

Tổng số mẫu đã nhận từ năm 2011 đến ngày 31-12-2021 là trên 41.000 mẫu. Kết quả phân tích, so sánh, đối chiếu ADN giữa mẫu hài cốt liệt sỹ và mẫu thân nhân liệt sỹ đã xác định danh tính đối với gần 1.400 hài cốt liệt sỹ, báo tin cho thân nhân, chỉnh sửa thông tin ghi trên bia mộ liệt sỹ. Kết quả giám định ADN được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ ADN hài cốt liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Bên cạnh một số kết quả nhất định, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do một bộ phận không nhỏ mộ không có hài cốt hoặc mẫu hài cốt đã được chôn cất trong thời gian quá dài (40-50 năm về trước) không có khả năng giám định hoặc chất lượng ADN còn lưu lại kém. Bên cạnh đó, trang thiết bị của các đơn vị đã quá cũ, thường xuyên hỏng hóc ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ phân tích. Thậm chí, một số kết quả giám định có sự trùng lặp ngẫu nhiên về ADN thi thể của các mẫu phân tích sinh phẩm thân nhân liệt sỹ và hài cốt liệt sỹ, có trường hợp 1 mẫu hài cốt liệt sỹ trùng lặp với trên 20 thân nhân liệt sỹ ở các tỉnh khác nhau dẫn tới việc phân tích mất rất nhiều thời gian mới có kết quả.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ câu chuyện làm ông xúc động, ám ảnh về niềm hạnh phúc của một Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Nghệ An khi tìm được hài cốt của một người con sau 51 năm hy sinh; cũng như nỗi mỏi mòn ngóng chờ của mẹ trước lúc ra đi khi một người con nữa của mẹ vẫn chưa tìm được hài cốt.

“Có lẽ nỗi đau, mất mát lớn với nhiều gia đình trải qua chiến tranh là nhận được thông tin con qua “Giấy báo tử”. Nhiều gia đình vẫn ngày đêm mòn mỏi lấy những thông tin trên tờ giấy đã bạc màu, chữ đã mờ để đi nhờ tìm thông tin, giải mã với hy vọng tìm thấy người thân”, Thủ tướng xúc động.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm đến công tác thương binh, liệt sỹ để xoa dịu nỗi đau tinh thần đó bằng những việc làm thiết thực, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhiệm vụ này rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan và địa phương, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, cá nhân vì có rất nhiều liệt sỹ hy sinh từ thời chống Pháp, hy sinh ở nhiều địa bàn khác nhau cả trong nước và ngoài nước.

Thủ tướng cho biết, trước buổi làm việc này, ông đã chỉ đạo rà soát các cơ chế, chính sách về công tác đền ơn đáp nghĩa nói chung và công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sỹ nói riêng.

Để tiếp tục làm tốt công tác này trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác người có công với cách mạng, trong đó có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, nhất là Chỉ thị 24-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1515/QĐ-TTg.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo đối với một số vấn đề cụ thể trong công tác giám định AND, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Theo đó, về việc cho phép và hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu thân nhân của các gia đình liệt sỹ chưa tìm được phần mộ, Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm thực hiện việc tích hợp, liên thông, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu hiện có để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ, phục vụ hoạt động giám định ADN hài cốt liệt sỹ.

Trước kiến nghị về xây dựng đơn giá đặt hàng cho giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, việc thanh toán cho những mẫu làm nhiều lần mà không thu được kết quả giám định AND, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn quy định nêu trên, trong đó bao gồm việc thanh toán cho những mẫu làm nhiều lần mà không thu được kết quả giám định ADN và kinh phí trả công cho cán bộ hợp đồng thực hiện công tác giám định ADN để phục vụ hiệu quả hoạt động giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Với đề nghị miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT cho hoạt động dịch vụ đặc thù của công tác giám định ADN hài cốt liệt sỹ, Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng quy định miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí hỗ trợ của tổ chức, cá nhân cho công tác giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin theo đúng quy định của pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Quốc phòng khẩn trương ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trong thời gian sớm nhất; đồng ý việc tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ trang thiết bị, kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm của các nước phục vụ cho công tác giám định AND.

"Các đồng chí hãy làm tốt công việc này với tất cả tấm lòng, trái tim, trách nhiệm, thể hiện tình cảm, trách nhiệm với những người đã hy sinh vì đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ chứng kiến Lễ công bố kết quả giám định ADN các liệt sỹ; cùng đại diện các bộ, ngành trao kết quả giám định ADN cho 12 gia đình liệt sỹ; trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ và quà tặng các gia đình liệt sỹ.

Phạm Tiếp