Báo Công An Đà Nẵng

Thực hiện đề án “Huế - Thành phố bốn mùa hoa”

Thứ ba, 25/01/2022 16:27

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Huế - Thành phố bốn mùa hoa”.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế khảo sát đường mai trước Kinh thành Huế.

Mục đích của đề án nhằm hiện thực hóa Đề án Tổ chức ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”; huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể khu vực dân cư trong việc thực hiện xây dựng "Thành phố bốn mùa hoa" đồng thời bảo vệ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, tính đa dạng sinh học; bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, làm đẹp cảnh quan đô thị, xây dựng và hình thành lối sống văn minh, văn hóa đô thị…

Đề án sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng trồng cây xanh và hoa trên địa bàn TP Huế đối với các khu vực: cảnh quan di sản, văn hóa tâm linh đặc trưng; các khu vực cảnh quan tự nhiên đặc trưng; khu vực cảnh quan các làng nghề truyền thống; các khu đô thị mới, khu đô thị đặc thù; các tuyến đường ven sông… 

T.T