Báo Công An Đà Nẵng

Thực hiện quy trình 5 bước công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 24/04/2020 13:23

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chủ trì hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ CATP.

Ngày 23-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP tập trung thực hiện tốt quy trình về công tác nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 và quy trình 5 bước về số tham gia lần đầu sẽ tiến hành chốt danh sách nhân sự, giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ tới, trong đó: Bỏ phiếu bầu và thông qua danh sách tái cử BCH, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; giới thiệu, lấy phiếu tín nhiệm và bầu nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ CATP, Ủy ban Kiểm tra CATP khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho rằng, việc thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm 2020-2025 bảo đảm tính chặt chẽ, công khai, minh bạch, góp phần kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng yêu cầu CA các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đúng tiến độ đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.           

Công Hạnh