Báo Công An Đà Nẵng

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV:

Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Thứ hai, 06/11/2023 06:35

Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 6 đến 8-11. Nội dung chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4. Các phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Một nội dung quan trọng khác là Quốc hội biểu quyết thông qua một số nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024.

Theo chương trình, trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về một số dự án luật, nghị quyết gồm: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

P.V