Báo Công An Đà Nẵng

Tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Thứ hai, 27/03/2023 08:39
Đơn vị, cơ quan chức năng Quảng Trị xúc động trước các di vật được tìm thấy cùng HCLS tại thôn Linh An.

Trước đó, trong quá trình khảo sát, làm nhiệm vụ, đơn vị trên đã tìm kiếm, cất bốc được 2 HCLS cùng nhiều di vật bộ đội tại thôn Linh An. Cùng thời điểm này, H.Hướng Hóa cũng phối hợp tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng 2 HCLS tại NTLS huyện. Đây là các hài cốt bộ đội Giải phóng được Đội quy tập thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tìm kiếm, cất bốc tại bản Cồn, xã Tân Lập (H.Hướng Hóa). Được biết, thông tin ban đầu về HCLS từ người dân làm rẫy phát hiện và cung cấp.

Bảo Hà