Báo Công An Đà Nẵng

Tỉnh Bình Thuận kỷ luật nhiều đảng viên có sai phạm, khuyết điểm

Thứ sáu, 10/06/2022 11:48

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Xà Dương Thắng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với các đảng viên: Nguyễn Văn Phong- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Đức Hòa- nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Mai Kiều- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN & PTNT.

Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu các tổ chức, cơ quan liên quan khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng qui định đối với các đảng viên nhận hình thức kỷ luật của Đảng.

N.T