Báo Công An Đà Nẵng

Tình hình lao động trẻ em ở Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu

Thứ ba, 21/06/2022 10:52

Báo cáo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, trên thế giới, năm 2020 có 160 triệu trẻ em tham gia lao động, trong đó có 79 triệu em làm những công việc nguy hiểm. Từ năm 2008, châu Á – Thái Bình Dương và châu Mỹ La tinh – Caribê có tiến bộ trong phòng, chống lao động trẻ em; châu Phi cận Sahara không đạt được tiến bộ tương tự, tỷ lệ lao động trẻ em cao nhất, số lượng trẻ em tham gia lao động lớn nhất với khoảng 86,6 triệu em. Nhìn chung, từ năm 2000 đến năm 2016 tình hình phòng, chống lao động trẻ em đã đạt được những tiến bộ nhất định (giảm từ 245,5 triệu em từ năm 2000 xuống 151,6 triệu em năm 2016), tuy nhiên, những tín hiệu khả quan trên toàn cầu đã bị chững lại từ năm 2016.

Tại Việt Nam, tình hình lao động trẻ em thấp hơn các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương 2% và toàn cầu 4,2% (năm 2016). Năm 2018, Việt Nam có trên 1 triệu lao động trẻ em từ 5-17 tuổi, chiếm khoảng 5,4%, trong khi đó năm 2012 là trên 1,7 triệu em, chiếm 9,6%; điều đó là minh chứng rõ rệt cho những nỗ lực phòng, chống lao động trẻ em tại Việt Nam.

P.V