Báo Công An Đà Nẵng

Tổ chức các điểm lưu động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại khu dân cư

Thứ bảy, 11/05/2024 09:46

Chủ tịch UBND phường Xuân Hà Nguyễn Minh Tâm cho biết, đợt này, địa phương triển khai việc tiếp nhận hồ sư lưu động tại các khu dân cư nhằm hỗ trợ các đối tượng chính sách an sinh xã hội có mong muốn chi trả qua tài khoản.

Cán bộ tổ xử lý hồ sơ lưu động hướng dẫn người dân làm các thủ tục

Trong các ngày từ 11-5 đến 16-5-2024, phường Xuân Hà tổ chức các điểm tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cho các hộ dân tại các nhà sinh hoạt Tân Trung, Hà Đông, Xuân Đán, Thuận An 1, Tân Chánh.

Cán bộ UBND phường Xuân Hà và nhân viên ngân hàng giúp người dân lập tài khoản

Ban chỉ huy CAP Xuân Hà phân công CSKV tham gia Tổ xử lý, đòng thời thực hiện việc cập nhật, đồng bộ số tài khoản và tên Ngân hàng vào phần hệ an sinh xã hội; đồng thời phối hợp với công chức phụ trách LĐ-TBXH vận động các nhóm đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội đến các địa điểm để làm hồ sơ.

PHƯƠNG KIẾM